onsdag 24. januar 2007

Nikkel vår nærmeste nabo i Øst.Nikkel på Kolahalvøya er en av verdens mest forurensede byer. Med en av Verdens største nikkelverk, uten noe fokus på rensing av utslipp. Det skader naturen og menneskenes helse. Den gjennomsnittlige levealder i Nikkel er på 39 år, til sammenligning har Norge over 75 år, for både menn og kvinner.

Bildet øverst: Kulturpalasset i Nikkel, med en statue av Lenin i forkant.På bildet ser du byen Nikkel bak røyken fra det store nikkelverket, og Norge i bakgrunnen bak vannet. Den norske grensen ligger nærmere enn en mil fra dette miljømonsteret.

Byen har et innbyggertall på ca 18 000, og den er isolert fra de fleste andre byene på Kola, unntatt nabobyen Zapoljarny, som har et liknende nikkelverk. Hele Kola halvøya ligger i et militært område og har sine begrensninger når det gjelder bevegelses frihet.


Da Sovjetunionens kommunistiske regime begynte å slå sprekker på slutten av 1980-tallet, og det ble frihet for evangeliets forkynnelse. Det viste seg at mange russere hadde bedt til Gud under den kommunistiske perioden fra 1917 til 1990, og resultatet ble veldige framganger for Guds rike i hele landet. Evangelierings gløden hos unge og gamle preget menighetene i Skandinavia. Spesielt var Livets Ord fra Uppsala toneangivende, og i fremste rekke langt over mot Japanhavet og Kamtjakta.

I Nordområdene var det derimot noen unge fra Finnmark, med Enok Hansen i spissen, som gjorde den største innsatsen, om jeg kan si det slik. De startet mange menigheter over hele Kola halvøya, blant annet i Nikkel.

Jeg har hatt gleden av å være noen ganger i disse byene hvor kulda, forurensingen og alkoholisme er en del av hverdagen. Jeg klarer ikke å unngå å la meg bli merket av dette, men samtidig så merker jeg i min ånd, at Gud vil gjøre mange forandringer. Gud vil møte folk med sin kjærlighet og godhet, og der kan vi være redskaper for Ham.

Vi er har mange muligheter til å forandre livssituasjonen for andre mennesker. Lykke til med oppdraget.

Ha en fin dag!Ingen kommentarer: