måndag 26. mars 2007

Det 11. budHar du noen gang vært fristet til å bryte det 11. bud?

Holder du dette budet blir du av noen ansett som lovisk, kanskje du trenger å bli frelst?

"Det er viktig at det du gjør kommer som et resultat av indre drivkraft, ikke ytre bud og regler", hevder noen.
"Ta bussen", mener Bymiljø-lista!
Prekæs!

Ingen kommentarer: