fredag 9. mars 2007

Sløsing av penger? - Feil samferdselspolitikk?

Slik ser Dalsfjordbrua ut på tegnebrettet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) avviste i den munntlige spørretimen på Stortinget onsdag påstandene fra Per Sandberg (Frp), om at hun forskjellsbehandler hjemfylket Sogn og Fjordane framfor andre fylker.
Bakgrunnen er at hun har sagt ja til byggingen av Dalsfjordsambandet til en milliard kroner selv om ferjesambandet Dale – Eikenes i dag bare har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 45 biler. Tidligere fylkesrådmann Per Drageset sin innstilling fra 2004/05 frårådde byggingen av brua, fordi den etter hans mening ble for dyr.
Statsråd Navarsete imøtekommer sitt eget ønske fra tiden som gruppeleder i fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2005, nemlig å love en milliard kroner til å bygge en bro i hjemfylket, som ikke har tilstrekkelig trafikkgrunnlag for bompenger, sa Sandberg (Frp).
Han mener at dette er et klart brudd på vanlig praksis.
Flere stortingsrepresentanter ville vite om Navarsete ville være like konsekvent når det gjelder lokale vedtak i andre fylkesting, som for ekselmel i Oslo og Akershus.
Svaret var ja.
– Statsråden vil ha respekt for lokale prioriteringer og vedtak som blir vedtatt lokalt også i andre fylke, sier Navarsete (Sv).
Da kan det vel være håp om at Fredrikstad også skal få mer i statlige overføringer til bygging av de veiene byen sårt trenger. I Damyr er døgntrafikken over ca 32 000 og over Fredrikstadbrua ca 28 000.
I Fredrikstad må bilistene stå for 95 % av kostnadene og staten 5 % om det blir bompengering rundt byen, mens Dalsfjordsambandet blir 100% finansiert av staten.
Hva mener dere om dette?
Er dette en forfordeling som bør endres på?

Ingen kommentarer: