måndag 19. mars 2007

Statsminister Jens StoltenbergStatsminister Jens Stoltenberg har blitt filmet av en fotograf over en periode på fire år, og en del av denne "filmen" ble sendt på NRK søndag kveld.

Det var noe Stoltenberg sa, som plutselig traff meg. Han var i FN og talte om fattigdomsbekjempelse og etter talen, på vei ut av bygningen sa han," Her i FN er det naivt å være pessimist, på grunn av at man har gang på gang bevist at menneskene klarer å løse og tilpasse seg sine utfordringer".
Kan det være tankebygninger som må rives ned hos oss kristne også?
Er det en troslov FN har kommet i kontakt med?
Ha en optimistisk og trosfylt dag!

Ingen kommentarer: