torsdag 6. september 2007

Selbak Arena
I går ble planene presentert på Selbaks klubbhus. Og målet var de sju herrene samstemte i: Høsten 2008 håper man å ta i bruk kunstgresshallen med en flate på 40x60 meter, og til en pris av rundt sju millioner kroner.
Per Skaug fungerte som talsmann for utvalget klubbens styre i sin tid hadde satt ned. Selv presenterte han seg som et helt vanlig klubbmedlem og far, uten styreverv i foreningen.Enkel hall

– Oppdraget vi fikk gikk på å se på treningsmulighetene for barn og unge i området. Det anlegges nå flere kunstgressbaner i distriktet, og i skikkelig vintervær vil det være perioder disse ikke kan brukes. Vi rettet derfor blikket mot supplerende tilbud, tilbud som kan brukes tvers gjennom vinteren uten at planlagte aktiviteter må legges om, forklarte Skaug.
– Dermed landet vi på en enkel kaldhall etter samme mal som ble bygget på Bryne i 2003. I dag vil den koste rundt sju millioner kroner. Det er en enkel uisolert hall som kan brukes 24 timer i døgnet om man ønsker, fortsatte han.

Positive skoler

For Selbaks yngre avdeling mente man en slik hall nærmest ville være gull verdt i forhold til klubbens aktiviteter. På Bryne hadde man opplevd mer enn en fordobling av antallet yngre fotballag siden hallen ble bygget.
Mer viktig for gjennomføringen av prosjektet - om man ikke ser det som er mål at alle unger skal spille fotball - er trolig naboskolenes positive holdning.
Lærerkrefter både fra Kjølberg og Borge ungdomsskole så for seg brede muligheter for å utnytte hallen. Både i skoletiden, men også i timene etter skoleslutt.
– Her kan det lages turneringer i både fotball, håndball og innebandy. Det kan lages enkle hinderløyper og stafetter, ja mulighetene er enorme. Og mest positivt, en slik hall kan bli et møtested der ungdom av begge kjønn og av forskjellig kulturbakgrunn samles til positive aktiviteter, het det.

Bra signaler

Prosjektgruppa hadde loddet stemningen rundt blant viktige medspillere og samarbeidspartnere, og bare møtt positive holdninger.
FFK College, FFK og Byprosjektet støttet naturlig nok ideen.
Kommunens Park & Idrett, pluss Fredrikstad Idrettsråd hadde begge gitt uttrykk for begeistring, uten å ta stilling til fremtidig støtte.
Ap's annenkandidat ved valget, Selbak-mannen Jon Ivar Nygård var også til stede, og ville jobbe med sitt parti for planene.
– Nå er veien videre i første omgang å få kommunen med på planene når det gjelder plasseringssted, videre å få frem et konkret budsjett og finansieringsplan, avsluttet Per Skaug.
Så er det bare å vente og se om det går som man håper - at Selbak-ungdommen kan juble over ny hall høsten 2008.

Ingen kommentarer: