måndag 26. november 2007

Filadelfia Moss

Jeg var på et møte i Filadelfia Moss søndag kveld, og hørte på Pastor Enok Hansen forkynne Guds ord. Det var bra, noe er på gang i den lille pinsemenigheten der inne.

Gud begynner å røre opp i vekkelsesgryta og Han berører menneskers hjerter, kropper og sinn.

Gud har store planer med sin menighet og våre liv.
Det er noe å tenke på i adventstiden.

Ingen kommentarer: