tysdag 1. januar 2008

Kirkesafari 9 - City Harvest Church, Singapore

Pastor Hong Hee for enn 30 000 medlemmer.

Ingen kommentarer: