onsdag 9. januar 2008

Troen kommer av forkynnelsen!

Det virker slik som om det går i forskjellige bølger fra Gud med ulike "temaer" som det blir lagt vekt på å forkynne.
Den nye "bølgen" skal legges til det som har kommet tidligere. Det som jeg ser fra meningheter som har vekst og gjennombrudd er selvfølgelig dette med kjærlighet og enkel kristen livsførsel...., men bønn av ulike former, evangelisering og TROSFORKYNNELSE.

Det er helt nødvendig at trosforkynnelsen kommer sterkere tilbake i norske menigheter og i våre liv. Tro forandrer alt! Hjertets tro og munnens bekjennelse
Rom 10: 8 - 10.

Jeg er hva Guds ord sier at jeg er og jeg har hva Guds ord sier at jeg har, og jeg kan gjøre det Guds ord sier jeg kan gjøre!

Ingen kommentarer: