tysdag 23. januar 2007

Godhet er tingen!

Godhet nøkkel til vekkelse

Jeg leste budskapet til Pastor Artur Simonyans på Livets ords hjemmeside. Det grep meg. Derfor skriver jeg noen utvalgte ord fra dette.

” Da Jesus møtte mennesker viste han ikke sin herlighet og rettferdighet, men sin godhet. Vi kristne viser for ofte vår hellighet for mennesker, men den kan vi vise alene for Gud. Rettferdigheten har vi for oss selv, slik at vi kan vite at vi er rettferdige for Gud. De som ikke er kristne må se vår godhet.”

Videre sier han:” Det står ingen steder at menigheten skal sitte i kirken å vente på at mennesker skal komme å høre evangeliet, men at menigheten skal ut å nå dem med evangeliet.

I Markus evangeliet kapittel 15 står det at mennesker skal prise Gud på grunn av våre gode gjerninger. Tiden har kommet da vi må bli en venn med de som ikke er kristne. Guds godhet til menneskene om omvendelse. Menneskene behøver din om min godhet”.

Noe til ettertanke....

5 kommentarer:

Rune sa...

Dette er riktig fokus! Mennesker blir ikke imponert av egenrettferdige og dømmende kristne. Nei, som Biibelen sier: det er Guds godhet som driver mennesker til omvendelse. Så ved å la Kristus i oss få komme frem gjennom våre liv, vil det automatisk bidra til at folk blir nysgjerrige på det vi har opplevd. På fruktene skal treet kjennes. Så la oss gå ut å bære frukt... frukt som varer!

Ole sa...

Gratulerer med blogg. Skal følge med.

Arvid Høidahl sa...

Velkommen inn i bloggermenigheten.

Kurt Eide sa...

Hehe, Bloggermenigheten - se det ja... hvem er pastor? :D

Jon Erik Kristiansen sa...

Takk skal dere ha for en varm velkomst i Bloggerminigheten.

jon