fredag 2. mars 2007

Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill

Hvis du slår opp i et leksikon på ordet "mann", ser du bilde av denne mannen, Sir Winston Churchill.Han ble født to måneder for tidlig, var et svaklig barn, men levde til han ble 90 år. Hans mor Jenny Jerome var jødinne, og kom fra en rik amerikansk familie, hans far Lord Randolph Churchill var fra det britiske aristokratiet.

Han var soldat og journalist, offiser og politiker, men fikk Nobelpris i litteratur. Han kjære hobby var å male.

Winston Churchill var den eneste person som hadde en ledende stilling i både den 1. - og den 2. Verdenskrig. Han kritiserte Hitler-Tyskland på 1930-tallet, og han ble avskrevet som en misslykket politiker og en eksentrisk krigshisser.


Ti år senere skulle han bli statsministeren som reddet sitt land og Europa fra nazistenes tyranni. Da jobben var gjort, fikk han sparken av sitt eget folk. Hans fulle navn var Winston Leonard Spencer Churchill.

Sagt av Sir Winsdon Churshill;


“Jeg er tilhenger av at de unge lærer seg engelsk. De flinkeste kan få lære latin som ære, og gresk som belønning. Men det eneste jeg ville straffe dem hardt for, er å ikke kunne engelsk.”

Churchill om München-forliket;

”De hadde valget mellom vanære og krig. De valgte vanære og fikk krig.”
En omstridt radiotale den 20. januar 1940;

Han henvendte seg til de nøytrale landene i Europa, der han anklager dem for å bøye seg ydmykt i frykt for de tyske truslene, og trøste seg med at de allierte vil vinne til slutt.


Hvert land håper at om de gir krokodillen nok mat, vil de ete opp dem sist.
De tror at alle stormer vil gi seg før de rammer dem selv. Men jeg frykter at stormen ikke vil gi seg. Den vil rase videre og spre sine herjinger til nord og til sør. Det finnes ingen andre muligheter til å stoppe den raskt enn gjennom forenet handling, og skulle noen gang Storbritannia og Frankrike måtte oppgi kampen og inngå en ydmykende fred, gjenstår det ikke annet for Europas små land enn å bli fordelt mellom motseningnsfylte - men likevel så like - barbarene som kalles nazister og kommunister.”


Når pubvertene slo på radion, ble det stille i de røykfylte og livlige lokalene. Her møtte Churchill de nøysomme, utholdende menn som han inspirerte til dåd med sine taler, som gikk rett inn i hjertet på alle briter.


Et ordtak fra talen da han overtok som statsminister i mai 1940, sa han til det engelske folk.


”Jeg kan ikke love dere annet enn blod, slit, tårer og svette.”


Churchhill i en privat kommentar;”De franske lederne hater hverandre mer enn de hater Hitler.”

Churchill til britene etter seieren ved El Alamein;
”Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen.”På slutten av hans liv sa han;
”Vi får et levebrød gjennom det vi mottar, men vi får et liv gjennom det vi gir.”

Churchill sitt motto;

”I krig - beslutsomhet, i nederlag - tross, i seier - storsinn og i fred- Godvilje.”


Når jeg leser om personer som Churchill, egger det meg til å påvirke min verden i en positiv retning.
Ingen kommentarer: