måndag 5. mars 2007

En gladmelding!


AKP legges ned

På hemmelig sted sa AKPs ekstraordinære landsmøte i helgen ja til å slå seg sammen med RV. Det nye partiet blir formelt dannet til helgen.

Leder Ingrid Baltzersen sier til Klassekampen at det bare var noen få som stemte mot forslaget om sammenslåing med RV og dannelsen av et nytt ytre-venstreparti.
Det ekstraordinære landsmøtet i AKP ble som vanlig holdt på hemmelig sted, men dette blir det slutt på etter dannelsen av det nye partiet. Når RV og AKP slår seg sammen betyr det også et farvel med prinsippet om såkalt demokratisk sentralisme og organisering som kommunistisk parti med streng sikkerhetspolitikk, skriver avisen. Prinsippet kjennetegnes av nettopp hemmelige landsmøter og fravær av sentrale medlemsregistre.
Den formelle nedleggelsen av AKP skjer først på landsmøtet i april, om det skjer på hemmelig sted er ikke kjent...
Det var ikke for tidlig!

Ingen kommentarer: