fredag 20. april 2007

Ingen reaksjoner mot imamer fra norske politikere

Som ventet har det vært stille fra politikere på den norske venstre siden om overfallet på Kadra for en uke siden. De har ikke henvendt seg til imamene i Norge for å få de til å stå opp mot den slags religiøst orientert vold.

Ettersom det ikke har blitt noe ramaskrik fra politikerene, behøver ikke imamene å gå til frontalangrep på slike holdninger som råder blant endel muslimer. Det kan oppfattes som at det ikke er så farlig med den slags vold.

Er man redd for å bli stemplet som rasist, fordømmende eller kristenfundamentalist, unnlater man å si noe om den type terror. Målet med overfallet var å få Kadra til å tie om verdier vi i Norge anser som en viktig del av vårt samfunn; menneskeverdet og likeverdet mellom mann og kvinne.

Hva skal man si eller gjøre neste gang det skjer? Det er lett å tenke at slike terrorhandlinger har skjedd før og ingen reagerte da, og da er det vel ikke nødvendig å reagere nå heller.

Ingen kommentarer: