torsdag 3. mai 2007

Bør kirke og stat skille lag?Nå diskuterse det om kirke og stat bør skille lag, og det diskuteres hvordan den eventuelle "nye" kirken vil bli.


De er liberale kreftene innenfor kirken vil ikke ha et skille. De mener at kirken ikke vil være inkluderende. De konservative kreftene innenfor kirken vil ha et skille, for de vil ha egen råderett i kirken.


Utenfor kirken vil deler av det politiske venstre siden ha en kirke som er underlagt staten, for å styre den slik at ikke konservative kristne tar kontrollen over den.


Hva mener du er det beste for Den norske kirke?
Skal den være skilt fra staten eller ikke?

2 kommentarer:

My Corner sa...

Hvis kirken er en seremoniinstitusjon må den for all del være underlagt Giske. Det gjelder å fylle benkene med inkluderende nordmenn. Men om kirken skal være en frelsesinstitusjon må den for all del skilles fra staten. Kirkens oppgave er vel egentlig å føre folk i staten til himmelen og da må folket vite kriteriene for å komme dit. Skal man vaære tolerant eller sann?

RC sa...

Har aldri skjønt at ikke-troende statsråder skal bestemme noe som helst i en Guds menighet. Det er så langt fra Bibelens lære man kan komme og har ingen ting med menighetsdrift å gjøre. Nei, skill kirke og stat!!!