fredag 1. februar 2008

Diskriminering av kristne!!

Den svenske pastoren Åke Green har blitt kastet ut av avholdsforeningen i Sverige pga at han har talt over emnet homofili, og bibelens syn på dette i følge hans lys. Han ble anmeldt og frifunnet for dette i det svenske rettsvesenet.

Nå har homofile innad i avholdsbevegelsen i Sverige fått kastet pastor Åke Green ut.
Les mer om dette her.


Hva blir det neste? Hvilket samfunn skal vi ha der ytringsfriheten innenfor loven skal få slike konsekvenser?

Hvis du mener og underviser at homofili er synd, og blir nektet å ta bussen, sitte på benker i parken, blir kastet ut av forenings,- og organisasjonslivet. Da har det gått for langt mener noen!!!

Gått for langt? Slikt må stoppes lenge før, men dette med pastor Åke Green viser at samfunnet blir mer og mer styrt av militante ytterliggående aksjonister!

Hva kan vi gjøre?

Ingen kommentarer: