fredag 29. februar 2008

Islam betyr underkastelse

Islam betyr underkastelse, og den som underkaster seg er en muslim.

Prøver islam å true resten av verden til å underkaste seg deres lover, regler og religion, basert på frykt og terror?
I Nederland vil er det en politiker som ikke vil at en islamkritisk film blir vist på grunn av frykt for terror mot nederlandske interesser.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/02/29/528351.html
Dette er å underkaste seg deres terror, og da må vi ikke ta i mot denne fryktens ånd, men stå den imot, og kaste den ut. Vi frykter ikke, men handler i kjærlighet.

Islams to ansikter.

På den ene siden er de den lidende og sårede part. De roper ut at muslimske følelser blir tråkket på, men på den andre siden roper de samme folkene ut hevn, vold og terror til hele verden.

Dette er viktige og dagsaktuelle ting som vi må ha et klart syn på.
Vi skal ikke såre folk, men vi skal ikke la oss tvinges til å underkaste oss dette voldsregimet som flere islamske land og islamske terrorgrupper er styrt av.

Det er viktig å se litt lengre enn akkurat dette med karikaturtegningene, sparegrisen i danske banker, ikke slakte gris på de dagene halal kjøttet blir slaktet, men summen av mange slike ting gjør at vi plutselig er i en situasjon, der vi har blitt fratatt vår identitet, vår yttringsfrihet og vår trosfrihet. Først av alt ønsker de å gjøre oss handlingslammet, for så å true oss til underkastelse.

Dersom du er kristen sårer du muslimenes følelser
Dersom du er kristen er det trosgrunnlaget at du tror at Jesus er Guds levende sønn, og at du bekjenner dette.
Der har du såret muslimske følelser på grunn av de ikke tror at deres allah har noen sønn. I deres øyne er din tro og bekjennesle blasfemi og en hån av deres allah og alle verdens muslimer.

Kristne blir forfulgt og terrorisert i muslimsdominerte land.
Det er bare å se hvordan kristne har det i muslimske land, de har ingen tros- og yttringsfrihet. De lever under dette terrorregimet. Man behøver ikke å lete lenge om man skal finne noe holdbarhet i dette.

Gud har ikke gitt oss fryktens ånd!
Gud har gitt deg og meg Den Hellige Ånd, og vi har ikke fryktens ånd. Vi reiser oss i Guds kraft og ber til Gud og at hans vilje skal skje i Norge og Europa.

Vær frimodig og sterk!

1 kommentar:

My Corner sa...

Ja, det er nok mere alvorlig enn vi tror. Islam utbrer seg og vi er tolernate. Men våre våpen er mektige for Gud til å omstyrte Islams tankebygninger. Våre våpen mot dette er tro, kjærlighet og bønn.