fredag 15. februar 2008

Jomfru Maria

En teologisk debatt
Jesu mor, Maria var jomfru i allefall inntill at Jesus ble født. Den er klar for alle, men om hun var jomfru etter jesu fødsel, eller er i sin jomfrudom i dag er blitt debattert på noen blogger i denne kretsen.


Madonna og Nimrod
For det første synes jeg det er interessant om denne "Jomfru Maria" som katolikkene har malte bilder av, er Madonna og Nimrod eller Jomfru Maria og Jesus?
Det er greit å se på våre ledere og følge etter i deres tro, men idol dyrkelse skal vi holde oss borte fra.
Hvor sentralt står Jomfru Maria i bibelen, og hva sier bibelen om vårt forhold til Jesu mor?
Vi kan lære mye av hennes offervilje, trofasthet og lydighet, og sikker flere andre ting også.
Tilbake til spørsmålet om Jomfru Marias evige jomfrulighet er det kun positivt å ha en debatt på. Da blir du og jeg mer bevisst på hva vi står for, teologisk.
Dette spørsmålet om Maria er den evige jomfru eller ikke, er etter mitt syn en privat sak for henne. Er det ikke det en privatsak, legger vi vekt på at hun hadde en tjeneste etter jesu fødsel, eller enda tydeligere. At hun har en tjeneste i dag.
Helgendyrkelse?
Er det hellighets idealet, helgensynet eller det asketiske bildet av Jomfru Maria som ligger til grunn for at hun er jomfru nå.
Fra Katolsk.no
"Jeg kan ikke se at bibelen legger noe vekt på om hun var jomfru etter jesus fødsel, derimot står det at jesus hadde brødre.Hvor mye energi man skal legge i slike meningsbrytninger, får bli opp til den enkelte. Personlig synes jeg dette dogmet befinner seg langt nede i sannhetenes hierarki.
Tanken bak er vel at hvis Gud har gitt Maria jomfruelighetens nådegave, forstått ikke bare som seksuelt avhold, men som total hengivelse til Faderen, da trekker ikke Faderen denne nådegave tilbake. Den gjelder for livet. - Maria skal etter Jesu død gå over fra eksklusivt å være mor til den historiske Jesus til å bli hele Kirkens mor, Maria er urbilledet på Kristi jomfruelige Kirke, den som er Kristi brud - som skal stå frem uten noen flekk eller rynke (jfr. Ef 5,25-33). Slik kan Maria stå frem som forbillede ikke bare for mødre, men også de som for himlenes rikes skyld lever ugift (jfr. Matt 19,12)."
Dette dogmet er basert på at hun fikk jomfrulighetens nådegave, men står det noe om denne nådegaven direkte til Jomfru Maria? Hun var jomfru, men jeg leser ikke om noen nådegave, men om lydighet til Gud om å føde Guds sønn.
Det neste som kommer ut av et slikt dogme, kan ble Maria dyrkelse. Den er ikke jeg med på, for å si det slik, "This is not my cup of tea!".
Fader vår
Hvordan vil ditt bønneliv være om Jomfru Maria er et mellom menneske mellom Jesus og deg? I bibelen står det klart og tydelig at vi ber til Faderen i jesu navn, og at vi kan be til Jesus. Jesus nevnte ikke Maria med ett ord, da han lært oss bønnen Fader vår.
Den Hellige Ånd
Jeg tror ikke at jomfru Maria er endel av mitt og ditt kristenliv eller bønneliv i dag, derimot tror jeg at Den Hellige Ånd (parakletos= hjelperen) kommer oss til hjelp i bønnen, ikke Maria.
Jomfru Maria ble frelst og døpt i Den Hellige Ånd og talte i tunger.
Vi lever i Menighetens tidsalder, vi har fått bønnens og nåden Ånd, vi har fått navnet Jesus / i jesu sted, og på grunn av Jesu blod kommer vi frimodig inn for nådens trone.
I Ap.gj. 1 leser vi at hun ble døpt i Den Hellige Ånd og talte dermed i tunger. Her blir også disiplene nevnt ved navn, og hans brødre. Om uttrykket dekke hans kjødlige brødre eller ikke er det interessant å vite, men om man lager en lære ut av det blir bomskudd.
Jeg tror mer på å rope til Gud i tunger, enn å korse seg foran et bilde av jomfru Maria, selvom hun er jomfru i dag! Du er hellig pga forsoningen i Kristus, og kan tre like inn for nådens trone!
Amen!

3 kommentarer:

Harald H sa...

Se der ja. Da er du i gang også ;) ha en fantastisk ferieuke!

My Corner sa...

Bra innlegg, Jon. Synes egentlig det er greit å ha en debatt eller meningsutvekling om det som skjer i tiden uten derved å være bevæpnet med en dommerklubbe.
Når vi sammen med alle de hellige skal fatt... så er det nødvendig med et forum hvor man kan fremme synspunkter.

Jon Erik Kristiansen sa...

Det er sant, og det er interessant å utveksle meninger om teologi.