laurdag 16. februar 2008

Teologisk debatt 2

Jesus søsken
Hadde Jesus søsken?
Joh. 7:1-6
Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. 2 Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. 3 Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør! 4 For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!» 5 For heller ikke brødrene hans trodde på ham. 6 Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid.

Her leser du at hans brødre ikke trodde på Ham. Da blir spørsmålet. Omtales nosn som brødre om man ikke tror på Jesus, hvis de ikke er han kjødlige brødre? Nei, det må være hna kjødlige brødre som ikke har kommet til troen. Jesus sier videre at det var mye vantro på hans hjemsted.
Matt. 13:53 - 58
53 Da Jesus var ferdig med å fortelle disse lignelsene, brøt han opp derfra 54 og kom til hjemstedet sitt. Der lærte han folket i synagogen deres, så de var slått av undring og spurte: «Hvor kommer denne mannens visdom og mektige gjerninger fra? 55 Er ikke dette tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? 56 Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han så alt dette fra?» 57 Og de ble forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt eget hus.» 58 Og han gjorde han ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro.Brødrene til Jesus blir nevnt ved navn, og det nevnes at også bor der. Hadde det stått hnas søster kunne vi anta at Jesus hadde èn søster, hadde det stått
begge ville det vært naturlig å tenke seg at han hadde to søstre. Her står det alle, da er det naturlig å tenke at han hadde minst tre søstre og minst fire brødre. Altså en søskenflokk på minst åtte barn.Mark. 6:1-6
Siden gikk han derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene fulgte ham. 2 Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! 3 Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og har vi ikke søstrene hans blant oss?» Og de ble forarget og avviste ham. 4 Men Jesus sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt hjem.» 5 Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. 6 Og han undret seg over deres vantro. Så drog han omkring til landsbyene og lærte folket.


Hvor mange barn Maria og Josef hadde er ikke så viktig for meg, men at Jesus ble født av Jomfru Maria, og at Jesus er Messias, Guds levende sønn.
Men det er en helt annen sak, uten for dette teologiske avgrensede området.
2 kommentarer:

My Corner sa...

Ja, vi er vel i den kategorien som tror at Gud gav oss biblene slik den skulle være uten gnostiske sidesprang slik at vi uten å frykte kan tro på hvert eneste ord at det betyr det det betyr selv om det av og til kan være noen oversettelsesfeil og litt tolkningsproblematikk.
Sola scriptura, AMEN!!!!!!

Anonym sa...

Det er jo helt utrolig at Ulf Ekman ikke klarer å forstå dette! Selv ikke dåren skal fare vill, står det. Det er ubegripelig for meg at man kan ta en 180 grader når man i 20 år har lært ut det motsatte på LOBC.