torsdag 8. februar 2007

Kom til meg, du som har tungt å bære!


Jesus sa," Kom til meg, om du har tungt å bære!"
Dette er noe av essensen i evangeliet, der Jesus sier at han kan gi oss hvile.
Mange av oss har tunge byrder, andre har litt lettere byrder å bære, men felles for oss alle er det at vi kan komme til Jesus Kristus, mannen fra Nasaret å få hvile.
Noen ganger så bare baller byrdene seg på, og det kan bli vanskeligere og vanskeligere å legge av byrdene.
Noen klarer ikke å komme til Jesus med sine byrder før de er knekt, utslått og har gitt opp.
Det er her vi som kristne kan fortelle de som har tungt å bære, og hjelpe dem med å la Jesus Kristus kan ta byrdene for dem.
Selv for oss som er kristne kan byrdene bli for store, da gjelder det å la Jesus ta over byrdene for oss.
Jesus tok på seg vår synd, plager og skrøpligheter, og bar dem opp på korset for oss.
La Jesus ta din og mine byrder!!! Han elsker å bære dem for oss!
Ha en litt lettere dag!

1 kommentar:

Rune sa...

Bra budskap og et herlig bilde :)